Få jeres virksomheds rapportering helt på plads

Kender I til en bæredygtighedsrapportering i EU eller NFRD og CSRD, som de også kendes under? NFRD har eksisteret og fungeret gennem en længere periode og beskæftiger sig med al den ikkefinansielle rapportering, der kan laves i en virksomhed, som er interessant for blandt andet interessenter og investorer. CSRD er en relativt nyligt introduceret type af rapportering, der beskæftiger sig med bæredygtigheden i virksomheden. Det fungerer som en udvidelse til NFRD, der skal dække de mangler, der er fundet ved den tidligere type.

Det betyder også, at rapporteringen kommer til at omfatte en lang række ekstra virksomheder, sammenlignet med, hvordan det så ud tidligere. Det er næsten en firedobling af antallet af virksomheder på EU-plan, det gælder, og der er tilføjet en række nye punkter, der bliver dækket gennem en sådan rapportering. Det drejer sig blandt andet om langsigtede, miljømæssige og forvaltningsmæssige mål samt tredjeparts revisioner, der implementeres.

Hvornår bliver det relevant for jer?

Som nævnt ovenfor er der nogle forskellige kriterier, der skal opfyldes, før per EU-direktiv skal lave rapporteringen. Det gælder, hvis I udfylder to af følgende tre punkter:

  • Et gennemsnit på minimum 250 fuldtidsansatte

  • Balancesum på 20 millioner euro

  • Minimum 40 millioner euro i omsætning

I Danmark har punktet med de 250 fuldtidsansatte være implementeret i flere år gennem NFRD, så i den forstand vil der ikke opstå ændringer med de nye krav. Hvis I er en virksomhed, der falder ind under en kategori, hvor I skal udføre CSRD-rapportering, kan I forvente, at det træder i kraft fra 2024. Enkelte virksomheder kan det tænkes først at gælde for fra 2026. Det kommer blandt andet an på virksomhedens størrelse.

Det kan være svært at finde hoved og hale i de forskellige krav og indhold, der er i rapporteringerne, og derfor kan det tit betale sig at få ekstern hjælp til rapporteringen.