Få mere produktivitet ud af dine ansatte

Som arbejdsgiver ønsker du med garanti at få det maksimale ud af dine ansatte. Det vil nemlig betyde, at din forretning har et bedre output og dermed tjener flere penge.

Men hvordan kan man motivere sine ansatte bedst muligt?

De basale krav

For t dine ansatte i det hele taget føler, at de er et sted, hvor de har lyst til at være, skal du sørge for at opfylde en række basale behov.

Psykologen Frederick Herzberg udformede for mange år siden sine teorier om motivation og hygiejne faktorer, altså de komponenter, der er med til at skabe tilfredshed og motivation i personers arbejde.

Her taler han om 9 motivationsfaktorer, men overraskende nok, er det ikke alle faktorer, der ligefrem motiverer. Nogle er simpelthen så basale, at de er nødt til at være til stede, for at vi fastholder vores interesse i et job og ’gider’ udføre det.

Blandt de såkaldte vedligeholdelsesfaktorer finder du allernederst lønnen. Penge er med andre ord ikke en nævneværdig motivationsfaktor, men forventet. Omvendt kan for lidt løn skabe utilfredshed, mens en konkurrencedygtig løn blot er med til at sørge for, den ansatte ikke er utilfreds, men desværre ikke kan fungere som motivationsfaktor – i hvert fald ikke andet end i en kort stund.

Foruden lønnen, er de fysiske rammer på arbejdspladsen også en hygiejnefaktor. Det betyder, at de ansatte igen forventer, at der er ordentligt fysiske forhold. Et sundt arbejdsklima – altså gode kollegaer og ledere – er også en hygiejnefaktor, ligesom selv fleksibel arbejdstid er en hygiejnefaktor, som mere og mere blot er forventet.

I forbindelse med fleksibilitet skal du naturligvis sørge for, at din IT outsourcing har gjort det muligt for dine ansatte at også arbejde med en sikker forbindelse hjemmefra, hvorfra de skal have adgang til alle deres filer og programmer. Dette er et must i nutidens arbejdsklima.

Det motiverende ekstra

Okay, så det er hårdt alene at skabe tilfredshed på arbejdspladsen. Hvad så med motivation?

Hertzberg nævner følgende faktorer som motivationsskabende:

  • Selve arbejdets indhold

  • Ansvar

  • Præstationsmuligheder

  • Anerkendelse (status)

  • Udviklingsmuligheder

Det betyder, at hvis du vil have det maksimale ud af dine ansatte, skal du sørge for at finde dem en jobrolle, som de føler giver mening (jobbets indhold), give dem tilstrækkeligt med ansvar, kommunikere anerkendende og med faglig respekt, sørge for at den ansatte føler sig belønnet og desuden har mulighed for at træne sine kompetencer og blive yderligere forfremmet.

Evnen til at skabe arbejdsopgaver der svarer til den ansattes evner og færdigheder, bliver derfor essentiel. Samtidig skal du også anerkende den ansattes bidrag og huske at udvikle dennes kompetencer. Så vil du opleve at have motiverede ansatte, der trives i deres roller.